ΦΑΡΜΑΞΙΟΝ ΑΕ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒ/ΚΩΝ - ΟΡΓΑΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡ/ΣΗ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ - ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 999782903
Δ.Ο.Υ.: Β’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Παροχή Συμβ/κων - Οργαν. Υπηρεσιών, Εμπορία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-339.497
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μαιζώνος 211 - Πάτρα
Τ.Κ.: 26222
MAIL: farmaxio@hol.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 034930816000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ